ANBI

Stichting De Verbeelding heeft met ingang van 1 januari 2020 de status van een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, maar ook zijn er voordelen voor donateurs.

  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Eén van de voorwaarden van de ANBI status is dat Stichting De Verbeelding een aantal gegevens moet publiceren.
Deze gegevens kunt u hieronder downloaden en vervolgens bekijken.

Download ANBI gegevens