Partners van De Verbeelding2019-02-07T13:39:32+00:00

We werken samen met de volgende partners

Bekijk de website.

Bol Piano's

Bol Piano’s & Vleugels: de grootste leverancier en specialist voor bekende pianomerken in Europa. Bekijk de website.

Het Prins Bernard Cultuurfonds stimuleert bijzondere initiatieven en talenten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap. Bekijk de website.

Een vindplaats, waar ruimte is voor bezinning, klank en verstilling, verwondering en verdieping. Bekijk de website.

Rabo Coöperatiefonds nieuwe initatieven en projecten gericht op versterking van maatschappelijke, sociale of culurele leven.  Bekijk de website.

Stichting Qem is actief op het gebied van kunst, cultuur en toegepaste vormgeving in de breedste zin van het woord. Bekijk de website.

De Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF) is een vereniging van proffesionele beeldend kunstenaars, waarvan het merendeel woont en werkt in Flevoland. Bekijk de website.

De Kunstkring organiseert exposities, lezingen en workshops teneinde de kennis over allerlei kunst- en cultuurvormen bij de leden te verbreden en levert een bijdrage aan ‘Zeewolde als kunstenaarsdorp’. Bekijk de website.

Bekijk de website.

De BALJETGROEP is gespecialiseerd in het bedenken, creëren, regisseren en uitvoeren van klein- en grootschalige evenementen, inclusief het boeken van artiesten en orkesten, met name voor de zakelijke markt. De BALJETGROEP biedt een compleet product aan. Bekijk de website.