Verbeelding&CO:

Cultuureducatie voor Zeewolde

Voor het 12e achtereenvolgende jaar biedt Verbeelding&CO een cultuureducatief programma voor kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar van Zeewolde. Het programma bevat zowel een binnenschools- als een buitenschools aanbod; mogelijk gemaakt door de inzet van de gelden uit de Brede Regeling Combinatiefunctie Cultuur en een goede samenwerking tussen het onderwijs van Zeewolde, de gemeente, stichting De Verbeelding en cultureel-maatschappelijke partners.

Door dit programma wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnota Kunst en Cultuur Zeewolde 2021-2024.

Voor de scholen
logo De Verbeelding