Verbeelding&CO:

Cultuureducatie voor Zeewolde

Voor het negende achtereenvolgende jaar biedt Verbeelding&CO een cultuureducatief programma voor kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar van Zeewolde. Het programma bevat zowel een binnenschools- als een buitenschools aanbod; mogelijk gemaakt door de inzet van de gelden uit de combinatiefunctionarisregeling cultuur en een goede samenwerking tussen het onderwijs van Zeewolde, de gemeente, stichting De Verbeelding en cultureel-maatschappelijke partners.

Door dit programma wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnota Kunst en Cultuur Zeewolde 2014-2020.

Voor de scholen