Het gebouw

De Verbeelding huren, Zeewolde

Paviljoen De Verbeelding (2000) is ontworpen door René van Zuuk (www.renevanzuuk.nl). Het gebouw, omgeven door water en natuur, biedt uitzicht op het landschapskunstwerk Sea Level van de Amerikaanse kunstenaar Richard Serra.

Van Zuuk over De Verbeelding
‘De langgerekte vorm van het paviljoen is voortgekomen uit de lange zwarte betonnen wand van Serra. De driescharnierspanten-constructie wordt veel toegepast in hallen die men ook in de polder aantreft. De identieke houten spanten worden in het grondvlak steeds onder een andere hoek geplaatst. Op deze wijze verschuiven de spanten in de nok ten opzichte van elkaar en ontstaat een getordeerd dak.

Ter plaatse van deze nok waar de twee spanten bij elkaar komen, wordt het lijf van het ene spant aan de kop van het andere spant verbonden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de dakvlakken ten opzichte van elkaar te verschuiven en daglicht via de bovenzijde indirect naar binnen te laten vallen. Het dak is opgebouwd uit een stalen dakplaat die aan de buitenzijde is bekleed met een aluminium golfplaat. Aan de binnenzijde is de stalen dakplaat gedeeltelijk bekleed met gipsplaten. Zowel de gipsplaten als de stalen dakplaat zijn gedeeltelijk geperforeerd voor een goede akoestiek in het paviljoen.’

‘Eveneens is op vloerniveau een doorlopende plint van glas gemaakt. Het paviljoen is gelegen op een schiereiland dat aan weerszijden wordt beëindigd met een schuin talud. Het zicht op het water door de glasplint wekt bij de bezoekers een gevoel op dat ze drijven. De immer aanwezige spiegeling van het water op het plafond van het paviljoen versterkt dit gevoel. De functionele ruimtes zoals kantoren, toiletten en berging zijn in twee losse doosjes van hout in de ruimte geschoven. Aan het einde biedt een enorme glaswand prachtig zicht over het water naar het werk van de kunstenaars.’ (uit: brochure De Verbeelding, bekijk de brochure)

De Verbeelding beschikt over goede voorzieningen voor mindervalide bezoekers. Er is een aangepast toilet aanwezig. U kunt met de auto tot vlak bij de ingang komen om slecht ter been zijnde passagiers uit te laten stappen. Daarna kunt u parkeren op de daartoe aangegeven parkeerplaatsen.

De Organisatie

De stichting
Het Paviljoen voor Kunst & Cultuur Zeewolde wordt beheerd door Stichting De Verbeelding. De bestuursleden zijn vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit
Anja Blink (voorzitter),
Ferdinand Mesu (penningmeester)
Paul Slot (algemeen bestuurslid)
Rudolf Senn (programmering)

De beheerder van De Verbeelding is Frank Meijer (06 214 717 82).

Onze missie
“Vanuit onze overtuiging dat het gebouw De Verbeelding, in combinatie met haar omgeving, kunst én cultuur, van grote waarde is voor de gemeenschap van Zeewolde, zet stichting De Verbeelding zich in om, samen met vrijwilligers, partners en de gemeente, paviljoen De Verbeelding te exploiteren en het gebouw door middel van een gevarieerd en aantrekkelijk cultureel programma te ontwikkelen tot een bekende, gewaardeerde, inspiratievolle, culturele ontmoetingsplaats voor Zeewolde en Flevoland”.

vrijwilligers

Vrijwilligers
De Verbeelding wordt gerund door vrijwilligers: het bestuur, de beheerder, de gastvrouwen. Daarin schuilt de kracht en het succes van de Verbeelding. De stichting is altijd op zoek naar mensen, die mee willen helpen en zich willen inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van paviljoen De Verbeelding als unieke, levendige broedplaats voor kunst en cultuur in Zeewolde en Flevoland. Wilt u meehelpen? Stuur een mailtje naar info@deverbeeldingzeewolde.nl en wij nemen contact met u op.

Onze visie

 1. Paviljoen De Verbeelding én de ligging van het paviljoen in landschapspark De Wetering vormen samen een unieke locatie in Zeewolde en Flevoland; een plaats waar ruimte is voor verbeelding en inspiratie.
 2. Door een aantrekkelijke programmering en exploitatie van het De Verbeelding als paviljoen voor kunst en cultuur, wordt een belangrijke bijdrage aan de attractiviteit van ons dorp als woon- en vestigingsplaats en daarmee aan de identiteit en positionering van Zeewolde.
 3. Door een breed gevarieerd cultureel aanbod als ook door het paviljoen open te stellen voor andere gebruikers uit de gemeenschap (zowel maatschappelijk als commercieel) groeit het paviljoen uit tot een aantrekkelijke ontmoetingsplaats van de gemeenschap. De Verbeelding wordt daarmee van iedereen.
 4. Culturele activiteiten in breedste zin leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en waardering van het woon- en leefklimaat in ons dorp.
 5. Zowel passieve als actieve deelname aan culturele activiteiten vergroten de ontplooiingskansen van jong en oud.
 6. Kunst en cultuur is iets van de hele gemeenschap; niet van een selecte groep.
 7. Door actief te participeren in de samenleving van Zeewolde en Flevoland en door het aangaan van samenwerkingsrelaties met culturele en maatschappelijke partners als ook met het bedrijfsleven wordt synergie tussen partners bevordert en de culturele infrastructuur versterkt.

De Verbeelding, een fase verder

Met enige trots presenteren wij u ons koersdocument van stichting De Verbeelding onder de titel: “De Verbeelding, een fase verder”.

De start

10 jaar geleden sloten stichting De Verbeelding en het toenmalig gemeentebestuur van Zeewolde een samenwerkingsovereenkomst teneinde het paviljoen De Verbeelding nieuw leven in te blazen en te ontwikkelen tot een gewaardeerde en bruisende culturele ontmoetingsplaats voor Zeewolde. Een jaar later is daar ook de opdracht voor de uitvoering van de combinatiefunctionarisregeling cultuur bijgekomen.

Het vervolg

In deze 10 jaar is het paviljoen daadwerkelijk tot leven gekomen. Elk jaar staat er weer een aantrekkelijk en gevarieerd cultureel programma; tal van culturele en maatschappelijke organisaties maken graag gebruik van de faciliteiten van De Verbeelding; aan het cultuur educatieve programma wat door de cultuurmakelaar in samenwerking met de scholen wordt ontwikkeld nemen alle scholen deel; kortom: Zeewolde heeft De Verbeelding in het hart gesloten.

Zelfstandige toekomst

Vanaf 2019 staat stichting De Verbeelding op eigen benen en draait ze zelfstandig. Door een aantrekkelijk programma, goede PR& marketing, goede samenwerking met verschillende commerciële en non-profit partijen, een gezond financieel beleid en vanwege de enthousiaste inzet van een grote groep vrijwilligers lukt het de stichting om het paviljoen, zonder aanvullende subsidie van de gemeente te exploiteren.

Het koersdocument

Als stichting zijn we blij met dit resultaat en kijken we, ondanks de effecten van de huidige Covid19 crisis, met vertrouwen naar de toekomst. Dit koersdocument beschrijft onze blik op die toekomst, de vijf kernopgaven die wij voor ons zien en hoe wij daar de komende jaren verder invulling aan willen geven.

Namens het bestuur van stichting De Verbeelding
Frans Meijer, voorzitter november 2020

Download ‘De Verbeelding, een fase verder’

De vijf kernopgaven

 1. Vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente;
 2. De borging van de betekenis en positie van paviljoen De Verbeelding en de stichting in het lokale cultuurbeleid;
 3. De positionering van De Verbeelding als lokaal steunpunt cultuureducatie en –participatie en schakel naar het provinciaal niveau;
 4. De betekenis van De Verbeelding&SeaLeavel als onderdeel van LandArt Flevoland;
 5. Versterken van samenwerking met de culturele én maatschappelijke partners.