De klanken van het 10e popkoor resoneren nog na…. Wat een prachtig jubileum!
Inmiddels zijn we alweer een jaar verder.
Ineens werden we overvallen door het coronavirus. Maandenlang hebben we niet mogen zingen, maar gelukkig is daar verandering in gekomen.
Het Koornetwerk Nederland en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) hebben samen met het RIVM richtlijnen opgesteld om verantwoord te kunnen zingen. Met het popkoor volgen we deze adviezen en richtlijnen. Kortom: we zingen in verbinding, op gepaste afstand.

En dus kunnen we opgelucht en blij aankondigen dat er ook in 2020 als vanouds weer een popkoorweekend zal zijn, editie nummer 11.

Noteer maar in je agenda:         vrijdagavond 20 en zaterdag 21 november 2020 in Zeewolde

Heb je nog niet eerder meegedaan?
Het popkoorweekend staat onder leiding van Lambert Mutsaers en Frans Meijer. Twee stembevrijders die jou uitdagen om ‘los te laten’ en voluit en vrij te zingen! Iedereen kan meedoen! Dit is je kans!

In het popkoorweekend gaat het puur om de ervaring van het samen zingen… verwondering, plezier, elkaar ontmoeten in klank én samenklank, daar draait het allemaal om. Ervaring is niet nodig. Sterker nog: iedereen die denkt dat zij/hij niet kan zingen maar dit stiekem wel graag zou doen…..kom maar! Iedereen kán zingen! Goed / fout/ mooi/ lelijk zijn begrippen die dit weekend niet bestaan….

We starten op vrijdagavond. Maken kennis met elkaar, en studeren in een pittig tempo een aantal aansprekende popsongs in. Zaterdag gaan we verder met het instuderen van songs. Tussen de middag wordt een heerlijke lunch verzorgd. In de loop van de middag komt er een band bij,
‘s Avonds sluiten we het weekend af: niet met een concert, maar met een finale. Hierbij zijn familie, vrienden en bekenden van harte uitgenodigd.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal deelnemers dit jaar gemaximaliseerd op 25 personen. Vorig jaar was er een wachtlijst en konden we niet elke aanvraag honoreren, dus wees er snel bij.
De lijnen zijn open!

Deelname: € 97,50 per persoon
(inclusief lunch op zaterdag)

Opgave Zeewolde www.deverbeeldingzeewolde.nl/popkoor