Naast het organiseren van de traditionele Rotary Nieuwjaarsduik op 1 januari 2023 brengt Rotaryclub Zeewolde graag de Dikke DrieS weer onder uw aandacht.

Een lekkernij voor de komende feestdagen! Gemaakt van Speculaas, Spijs en Stol (Drie- S!)

Met deze actie ondersteunt u twee goede doelen in Zeewolde:

Hospice Zeewolde
Een burgerinitiatief: het realiseren van een plek waar Zeewoldenaren hun laatste fase kunnen doorbrengen. Op dit moment zijn we hiervoor nog aangewezen op Nijkerk, Harderwijk of zelfs verder weg.
Hoe fijn zou het zijn als een dergelijke plek er ook in Zeewolde zou zijn!
Als je in Zeewolde geleefd hebt is het ook fijn dat er een plek is om te overlijden als dat thuis niet kan.

Wereldkoor Zeewolde
Het initiatief Wereldkoor Zeewolde startte in 2020 als pilot met een enthousiaste groep deelnemers van o.a. Syrische gezinnen. Het koor is inmiddels uitgebreid en biedt een plek aan mensen met verschillende achtergronden waardoor meer verbinding en sociale contacten tot stand gebracht worden. Een kans voor cultuureducatie/participatie en het bevorderen van sociale cohesie, juist voor en vanuit de deelnemende statushouders.

Wilt u meedoen met deze actie en een bestelling plaatsen of een vrijwillige bijdrage geven? Download dan het formulier hieronder, vul het via uw computer in en mail het ingevulde formulier naar Rotaryclub Zeewolde.

Namens Rotaryclub Zeewolde en de Goede Doelen hartelijk dank voor uw bijdrage!

Ondersteuningsformulier ‘Dikke DrieS’ Actie