Vandaag deed “een Erfgoedsafari” Paviljoen De Verbeelding aan. Ook Landschapspark De Wetering en het Land Artwerk Sea-Level van Richard Serra werd uitgebreid besproken en bekeken. In het paviljoen gaf Marina van Arendonk – Cultuurmakelaar Zeewolde​ – tijdens de lunch een presentatie over het ontstaan van De Verbeelding en het Weteringpark.

Deze dag was een betekenisvolle ontmoeting met bestuurders, ambtenaren en stakeholders van de gemeenten in Flevoland, bedoeld om te inspireren.
Hoe kunnen we erfgoed nog meer benutten en identiteit inzetten bij nieuwe ontwikkelingen? Op safari voor inspiratie en kennisdeling.
Met de bustour werd in de zes gemeenten van Flevoland een bezoek gebracht werd aan een erfgoedobject, dat wordt benut bij ruimtelijke, sociaal-culturele, economische of toeristische ontwikkelingen in de gemeente. Het moment om aandacht te besteden aan het benutten van erfgoed en identiteit is daar.

Erfgoed staat volop in de belangstelling. Zo is afgelopen jaar het Rijksprogramma “Erfgoed Telt” gelanceerd, dat is opgezet om het gebruik van erfgoed te stimuleren. Ook heeft de Provincie Flevoland een ontwerp erfgoedprogramma Flevoland opgesteld met de titel ‘Erfgoed van de toekomst’.

Hoe kan in de toekomst vanuit Zeewolde en De Verbeelding hier op eigen wijze erfgoed en identiteit van de plek worden ingezet voor een hedendaagse opgave. Een kijkje in de keuken bij elkaar dus.

Dat hier kansen en mogelijkheden liggen, daar werd zeker mee ingestemd.

Burgemeester Harm Bruinslot: ‘Een plaats die geen geschiedenis heeft, moet juist om die reden een eigen cultureel bezit opbouwen.’