Donderdag 16 juni gaf Luc Geraats zijn concervatorium eindexamenconcert in De Verbeelding. Met een eindcijfer 9 slaagde hij cum laude. Het klapstuk van de avond was een door Luc zelf gecomponeerd stuk met 6 blazers. Juist voor dit stuk had hij De Verbeelding uitgekozen als zijn examenlocatie. En dat bleek mede van invloed op zijn eindcijfer.