Voor het vijfde achtereenvolgende jaar biedt De Verbeelding een cultuureducatief programma voor het onderwijs van Zeewolde. Het aanbod bouwt voort op de successen van het programma “Van Eigen Bodem”. Het programma is samengesteld voor kinderen uit Zeewolde in de leeftijd van 4-16 jaar. Mogelijk gemaakt door de inzet van de gelden uit de combinatiefunctionarisregeling cultuur en een goede samenwerking tussen het onderwijs van Zeewolde, de gemeente en stichting De Verbeelding.

Doelstelling van het programma:

  • Vergroten van de actieve kunstbeoefening en deelname aan culturele activiteiten door kinderen
  • Vergroten kwaliteit van aanbod op gebied van kunst & cultuur voor kinderen in leeftijd basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs
  • Bevorderen van samenwerking tussen (lokale) kunstinstellingen, culturele partners, het onderwijs en maatschappelijke partners

De Cultuurmakelaar

Cultuurmakelaar, Marina van Arendonk, werkt in opdracht van stichting De Verbeelding, en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het cultuureducatieve programma. Samen met het basis- en voortgezet onderwijs en de gemeente is voor een Zeewoldens model gekozen.

Marina van Arendonk
Cultuurmakelaar stichting De Verbeelding

Mail cultuurmakelaar@deverbeeldingzeewolde.nl
Mobiel 06-4877 3829